လမ္းေပၚက … ကေခ်သည္…

ေကာင္းကင္က…ငို
မိုးေတြက…စို
တကိုယ္လံုးမွာ… ေရေတြရႊဲ
မ်က္ရည္ … တြဲလဲ …။အခ်မ္းရယ္ … ပို
လမ္းမွာ … ငို
ပန္းသလို
ႏြမ္းသလိုနဲ ့…
လိႈက္ဖို ေရႊရင္အသည္း…
မယိုင္လဲေအာင္
ထိုင္လွဲ ခ်င္တယ္ …။

ေအာ္ … ကၽြန္မ
ကေခ်သည္…
ကေခ်သည္…

အပူလံုး … ၾကြ
ယူက်ံဳး…မရ
သို့ေသာ္…
လူလံုးလွေအာင္ …

က ရ ေပ ဦး မယ္ …။ ။