A Dancer’s Wish

“ ကေခ်သည္ရဲ့ ဆႏၵ…”


လုပ္လိုက္ေပါ့

ဇာတ္ဆရာရယ္…

ကၽြန္မက “ကေခ်သည္” ပဲ…

ရွင္ ထားတဲ့ေနရာမွာ

ရွင္ ခိုင္းတဲ့ဇာတ္ရုပ္က

ရွင္ ေပးတဲ့ ဒိုင္ယာေလာ့ေတြနဲ့

ရွင္ ေရးတဲ့ ရွင့္ဇာတ္လမ္းကို

ရယ္ဆိုရယ္

ျပံဳးဆိုျပံဳး

ငိုဆိုငို

အပိုအလို မရိွေစရပါဘူး … ။

ဒါေပမယ့္

ကၽြန္မက ပညာသည္ေလ …

ခဏလွေအာင္

က ေနရေပမယ့္ …

ဘ၀ မက်ေအာင္ေတာ့

(တတ္စြမ္းသမွ်)

ခ်ျပ ခ်င္ေသးတယ္…။ ။

မွတ္ခ်က္= ကံဇာတ္ဆရာ နွင့္ ကေခ်သည္ လူသား

A Dancer’s Wish

“ ကေခ်သည္ရဲ့ ဆႏၵ…”


လုပ္လိုက္ေပါ့

ဇာတ္ဆရာရယ္…

ကၽြန္မက “ကေခ်သည္” ပဲ…

ရွင္ ထားတဲ့ေနရာမွာ

ရွင္ ခိုင္းတဲ့ဇာတ္ရုပ္က

ရွင္ ေပးတဲ့ ဒိုင္ယာေလာ့ေတြနဲ့

ရွင္ ေရးတဲ့ ရွင့္ဇာတ္လမ္းကို

ရယ္ဆိုရယ္

ျပံဳးဆိုျပံဳး

ငိုဆိုငို

အပိုအလို မရိွေစရပါဘူး … ။

ဒါေပမယ့္

ကၽြန္မက ပညာသည္ေလ …

ခဏလွေအာင္

က ေနရေပမယ့္ …

ဘ၀ မက်ေအာင္ေတာ့

(တတ္စြမ္းသမွ်)

ခ်ျပ ခ်င္ေသးတယ္…။ ။

မွတ္ခ်က္= ကံဇာတ္ဆရာ နွင့္ ကေခ်သည္ လူသား