၁၃ ရက္ဖြား စေနသား..ဗိသုကာ

၁၉၁၅ …ေဖေဖာ္၀ါရီလ ..၁၃ ရက္ မွာ စေနသား ေမာင္ထိန္လင္း … လူ့ေလာက ကို စတင္ ၀င္ေရာက္လို့လာပါတယ္…။

ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ျပည္ေထာင္စုဗိသုကာ…လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ ျဖစ္လာမယ့္ ေလးနွစ္သား ေမာင္ထိန္လင္းရဲ့ အမွန္တရား ျမတ္နိုးမႈကို အမွတ္တရ ကူးျပလိုက္ပါတယ္…။

ေမာင္ထိန္လင္း၏ မိခင္သည္ အိမ္တြင္ စပါးမ်ား ၀ယ္ေလွာင္ထားျပီး ေက်းလက္ေတာရြာမွ လူမ်ားအား တဆင့္ ေရာင္းသည္..။

တေန့ ၀ယ္သူမ်ားက ေစ်းဆစ္ရာ “…ကိုင္း..မင္းတို့ ဒါေလာက္လိုခ်င္ေနမွ ငါေလွ်ာ့ေပးလိုက္မယ္..။ ဒီစပါးကို ငါ၀ယ္တုန္းက ေျခာက္ဆယ္ေစ်းနဲ ့ ၀ယ္ထားရတယ္။ ဒါေပမယ့္ မင္းတို့ကို ငါးဆယ္ေစ်းနဲ့ ေပးလိုက္ပါ့မယ္” ဟုေျပာရာ.. ေမာင္ထိန္လင္းက “ ဟာ ..အစ္မကလဲ..မဟုတ္တာေျပာေရာ့မယ္။ ဒီစပါးကို အစ္မက ငါးဆယ္ေစ်းနဲ ့ ၀ယ္ထားတာ ကၽြန္ေတာ္ သိတယ္။ ဟုတ္တာေျပာမွ ဥစၥာေပါမယ္၊ လိမ္ေျပာတာ မေကာင္းဘူး”…ဟု ခပ္တည္တည္ ၀င္ေျပာလိုက္ေလသည္…။

ထိုသို့ေသာ ေမာင္ထိန္လင္းသည္ အရြယ္ေရာက္လာခ်ိန္မွ ေသဆံုးခ်ိန္အထိ တဖြဖြ ေျပာေလ့ရိွေသာစကားမွာ

“ လူမွာ အေရးၾကီးဆံုးက ကိုယ္က်င့္တရားနဲ့ အမွန္တရားကို ျမတ္နုိုးမႈ..ပဲ ျဖစ္တယ္…”…။ ။

I Pay My Respect to This Architect !!!