သူငယ္ခ်င္းေကာင္း ေယာင္းမ ေရ …

ေယာင္းမ ေရ …

သူငယ္ခ်င္းဆိုတာ ေလာကမွာ တကယ္ရိွသင့္တဲ့အရာ…

သူငယ္ခ်င္းဆိုတာ ဘာေၾကာင့္…ဘာ့အတြက္ လိုအပ္တယ္ဆိုတာ အေၾကာင္းျပစရာမလိုတဲ့အရာ…

သူငယ္ခ်င္းဆိုတာ သူငယ္ခ်င္း အျဖစ္ရိွေနရတာ အေကာင္းဆံုး…

သူငယ္ခ်င္းဆိုတာ သူငယ္ခ်င္း အျဖစ္ရိွေနျခင္းက လြဲျပီး ဘာမွ မလိုအပ္ …

တကယ္ေတာ့ ေယာင္းမေရ… သူငယ္ခ်င္းဆိုတာ သူငယ္ခ်င္းေပါ့ဟယ္…။

ေယာင္းမ ေရ …

ေမြးေန့ဆိုတာ … ေမြးဖြားလာတဲ့ေန ့…

ေမြးေန့ဆိုတာ … တစ္ခုခုစတင္တဲ့ေန ့…

ေမြးေန့ဆိုတာ … အငိုစတင္တဲ့ေန့…

ေမြးေန့ဆိုတာ … ရက္စြဲတစ္ခု…

တကယ္ေတာ့ ေယာင္းမေရ… ေမြးေန့ဆိုတာ ေမြးေန့ေပါ့ဟယ္…။

ေယာင္းမ ေရ …

သူငယ္ခ်င္းရဲ့ ေမြးေန့ဆိုတာ … အမွတ္တရ ျဖစ္ေစတဲ့ေန့…

သူငယ္ခ်င္းရဲ့ ေမြးေန့ဆိုတာ … လက္ေဆာင္ေပးရမယ့္ေန့ …

သူငယ္ခ်င္းရဲ့ ေမြးေန့ဆိုတာ … ၀ါးတီးစြဲရမယ့္ေန့ …

တကယ္ေတာ့ ေယာင္းမေရ… သူငယ္ခ်င္းရဲ့ေမြးေန့ဆိုတာ ေယာင္းမေမြးေန့ေပါ့ဟယ္…။

ေယာင္းမ ေရ …

ဆုေတာင္းတိုင္း ျပည့္ခ်င္မွျပည့္တဲ့ ေလာကၾကီးမွာ ဆုေတာင္းေပးရမွာလဲ သိပ္ေတာ့ အားမရိွလွပါဘူး…

ဒါေပမယ့္ ေယာင္းမဘ၀ သာယာခ်မ္းေျမ ့ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ …။ ။