မိုးရြာေနသည္ ( ၂ )

မိုးဦးကာလ ေရာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိုးရြာသည္… ။

မိုးနွင့္အတူ မုန္တိုင္းလာသည္ … ။

မုန္တိုင္းတြင္ေလပါ၏…။

ေလနွင့္အတူ လိႈင္းလာ၏ …။

လိႈင္းနွင့္ အတူ အိမ္မ်ား … လူမ်ား … တိရစၦာန္မ်ား … ၀မ္းစာမ်ား … အဆင္တန္ဆာမ်ား … ပါသြားေလ၏…။

ပါသြားေသာအရာမ်ားေနာက္တြင္ ငိုေၾကြးမႈမ်ား … ေၾကကြဲမႈမ်ား … ပူေဆြးမႈမ်ား … ဆံုးရံႈးမႈမ်ား က်န္ေနခဲ့၏ …။

က်န္ေနခဲ့ေသာအရာမ်ားအား အမွီျပဳေဒါသနွင့္ က်ိန္ဆဲမႈမ်ား လိႈင္းထလာျပန္သည္ … ။

ေလာဘသားအခ်ိဳ ့သည္ ေမတၱာရိွဟန္ျပ ၍ ကိုယ္က်ိဳးရွာေနၾကျပန္သည္ … ။

နိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္သူတို့သည္ ဂရုဏာရိွဟန္ျပ၍ အျမတ္ထုတ္ရန္ ၾကံစည္ၾကျပန္သည္… ။

အဆံုုးသတ္တြင္ ကေလးမ်ားသည္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ကင္းမဲ့ၾကကုန္၏ … ။

အျဖဴေရာင္နွလံုးသားမ်ားသည္ ညစ္ေထးလ်က္ ငိုေၾကြးၾကကုန္၏… ။

မိန္းမတစ္ေယာက္သည္ တစ္ေခြ ၅၀၀ ဟူေသာ ၂ ေခြ တြဲ..၊ ၃ ေခြတြဲမ်ားကို စိုက္ၾကည့္ရင္း စီဒီခ်ပ္မ်ားကို ထမင္းထုပ္မ်ားအျဖစ္ စိတ္ကူးယဥ္ၾကည့္ေန၏ … ။

ထို ့ေနာက္ မိုးရြာလာသည္ … ။

မိုးရာသီ စျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိုးဆက္ရြာေနသည္… ။

မိုးသည္ ဆက္၍ …ဆက္၍ … ရြာေနေပလိမ့္မည္…။ ။


မိုးရြာေနသည္ ( ၁ )