သို ့ … သူငယ္ခ်င္း ( ၂ )

နင္ မရိွတဲ့ ေနရာမွာ

နင္မသိတဲ့ အလြမ္းေတြနဲ ့

နင့္ကို သိပ္သတိရေနတဲ့

နင္နဲ ့ သူငယ္ခ်င္းေတာ္စပ္တဲ့

နင္ရဲ့ သူငယ္ခ်င္း

ငါရိွေနတာ

နင္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့မယ္ဆို

နင္ပတ္သက္ခဲ့သမွ်ေတြကို

ထိုင္ၾကည့္ရင္း လြမ္းေနရတာ

ငါ

လြမ္းေပ်ာ္ပါၿပီ… ဟာ…။ ။

 

သို ့ … သူငယ္ခ်င္း (၁)