သင္ယူဆဲပါ

ဒီနွင္းေတာကို ျဖတ္ဖို့

အေႏြးထည္ထူလည္း ၀တ္ခဲ့ပါရဲ့ …

ဒါေပမယ့္

နွင္းကထူလြန္းတယ္…။

ဒီေတာလမ္းကို ျဖတ္ဖို့

ဖိနပ္အေကာင္းစား စီးခဲ့ပါရဲ့…

ဒါေပမယ့္

လမ္းက ၾကမ္းလြန္းတယ္…။

ဒီမိုးကို ကာစည္းဖို့

ထီးလွလွနဲ့ မိုးကာလည္းပါရဲ့…

ဒါေပမယ့္

မိုးက သည္းလြန္းတယ္…။

ဒီခရီးကို သြားဖို့

လမ္းညႊန္လည္းေဆာင္ခဲ့ပါရဲ့ …

ဒါေပမယ့္

ခရီးက ရႈပ္ေထြးတယ္…။

ဒီေနကို အန္တုဖို့

အပူကာေတြ အစံုယူခဲ့ပါရဲ့ …

ဒါေပမယ့္

ေနက ျပင္းလြန္းတယ္…။

အရာရာတိုင္းမွာ

ငါမထင္ထားတာေတြ

ထည့္မတြက္ခဲ့တာေတြ

ေမွ်ာ္လင့္မထားတာေတြ

မယံုၾကည္ခဲ့တာေတြနဲ့

ဘယ္လိုပင္ ျပင္ဆင္ခဲ့လည္း

ဘ၀ဆိုတဲ့ ဖတ္စာအုပ္မွာ

သင္ရိုးေတြမကုန္ေသးသေရြ ့ေတာ့

ငါ …

ေက်ာင္းတက္ေနရဦးမယ္…။