မိုးရြာေနသည္

ကနဦးအစက … မိုးသည္ … တစ္ေပါက္ ႏွစ္ေပါက္ …

ထို ့ေနာက္ … တေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ …

ထို ့ေနာက္ … ရြာလိုက္သည္မွာ … မစဲေတာ့ …

ေရမႈန္ေရမႊား … အစအနေလးမ်ားမွသည္…

ေရစက္ေရေပါက္ၾကီးမ်ား အျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္း …

ထီီးလွလွေလးမ်ား … မိုးစက္ၾကမ္းမ်ားကို အံမတုနိုင္ေတာ့ …

မိုးစက္မ်ား၌ ေရပါ၏ …

ေရပါေတာ့ ေရၾကီး၏ …

လမ္းေပၚက ေရကန္ၾကီးထဲတြင္ … ပ်က္ေနေသာကားမ်ား …

ရုန္းထြက္ရန္ၾကိဳးစားေနေသာ ကားမ်ား …..

လမ္းေလွ်ာက္ေနေသာလူမ်ား …

ေရခံေနသူမ်ား …

ဟိုမွ ဒီသို ့ ေမ်ာပါေနေသာ … ရာဘာဖိနပ္ ၊ သားေရဖိနပ္ ၊ ေဒါက္ဖိနပ္မ်ား …

ေဆာ့ကစားေနေသာ ကေလးငယ္မ်ား …

သူတို့ အားလံုး မိုးမိေနၾကသည္ …

ဟိုဘက္နားက ကေလးတစ္အုပ္ … ကဗ်ာရြတ္ေနၾကသည္ …

ေဟာ … ေဟာ … နားေထာင္ ၾကည့္ လိုက္ စမ္း…

“ မိုး…မိုး….ဘာလို့ရြာ …

ဖား … ေအာ္လို့…ရြာ …။

ဖား … ဖား … ဘာလို့ေအာ္ …

ေျမြ … ကိုက္လို့ … ေအာ္ …။

ေျမြ … ေျမြ … ဘာလို့ ကိုက္ …

ငါ့ ၀မ္းပူဆာ မေနသာလို့ … ကိုက္ …။ ”